Zakładanie ogrodów

Zakładanie ogrodów to proces przebiegający w kilku etapach. Obejmuje on m.in:

  • Prace ziemne,
  • Montaż automatycznego systemu nawodnienia,
  • Na terenach podmiejskich czasami niezbędne jest montowanie pod trawnikiem siatki przeciw kretom,
  • Zakładanie trawników,
  • Prace związane z budową oczek wodnych, kaskad, strumieni, stawów, murków oporowych,
  • Wytyczenie kształtu trawnika i rabat. Zamontowanie krawężników, wyłożenie rabat włókniną,
  • Rozstawienie roślin,
  • Sadzenie drzew i krzewów, bylin, rozkładanie trawnika z rolki lub jego wysiew,
  • Montaż zraszaczy, lamp, pergoli, ściółkowanie rabat.

Powyższe przedstawienie poszczególnych etapów zakładania ogrodów jest tylko przykładem możliwego przebiegu prac.

Tak jak różni są nasi klienci i ich potrzeby, tak każdy zakładany przez nas ogród jest inny. W związku z tym proces tworzenia ogrodu jest zawsze skrojony indywidualnie na miarę potrzeb i oczekiwań jego właścicieli, a także na miarę możliwości danego terenu.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie, na którym będziecie mogli Państwo przedstawić swoje oczekiwania, a my nasze propozycje dotyczące Państwa ogrodu.